Điều kiện nâng hạng bằng lái:

  1. Điều kiện nâng hạng bằng lái:
         - B2 nâng lên C đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên
         - B2 nâng lên D đủ 5 năm kinh nghiệm trở lên
         - C nâng lên D đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên
         - C nâng lên E đủ 5 năm kinh nghiệm trở lên
         - D nâng lên E đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên
        2. Thủ tục nhập học:
          06 ảnh 3x4 + Chứng Minh Thư phô to + Bằng Trung Học Cơ Sở trở lên (Bằng gốc + Phô tô công chứng 02 bản) + Giấy phép lái xe còn thời hạn phô tô
Thời gian đào tạo
         a) Hạng B1 lên B2: 94 giờ (lý thuyết: 44, thực hành lái xe: 50);
         b) Hạng B2 lên C: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144)
        c) Hạng C lên D: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144)
        d) Hạng D lên E: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144)
        đ) Hạng B2 lên D: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
        e) Hạng C lên E: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
        g) Hạng B2, C, D, E lên F tương ứng: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144).
    Các môn kiểm tra
      a) Kiểm tra các môn học trong quá trình học lái xe ô tô;
      b) Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với nâng hạng lên B2, C, D, E khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn thực hành lái xe với 10 bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;
     c) Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với nâng hạng bằng ô tô  B2, C, D, E lên hạng F tương ứng khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; thực hành lái xe trong hình và trên đường theo quy trình sát hạch lái xe hạng F.
Previous
Next Post »
0 Komentar